Ett stort företag i ett litet format

Försäljning, leveranser och tjänster

 • Försäljning och leveranser av bergmaterial i olika fraktioner;

  • 0-4 Stenmjöl
  • 4-8 Makadam
  • 8-16 Makadam
  • 0-16  Grusslitlager
  • 0-18  Slitlager
  • 0-32 Bärlager
  • 0-80 Förstärkning
  • 0-125 Förstärkning
  • Råberg
  • Morän

 • Anlita oss för hjälp med;

  • Förstärknings och markarbeten.
  • Berghantering, förkrossning, skutslagning.
  • Nybrytning och restaurering av skogsväg.
  • Transporter och leveranser av bergmaterial.
  • Buskröjning och övrigt vägunderhåll.

 • Vi lagerhåller även vägbyggnadsmaterial som;

  • Vägtrummor
  • Geotextilier
  • Vägbommar

Välkommen att kontakta oss

Erik Edmo
Telefon: 070-213 95 80

Henrik Edmo
Telefon: 070-221 99 50

Post och Besöksadress: Ovanmo 148B,  880 40 Ramsele

© Copyright - Bredmos 2020